TEOS-lehti


TEOS-lehden kirjoitusohjeet

(päiv. 29.6.2023)
Kirjoittaja vastaa itse tekstinsä sisällöstä, niin asiatiedon kuin oikeinkirjoituksen osalta. Kirjoituksen pituus on vapaa, tarvittaessa toimitus lyhentää ja sujuvoittaa tekstiä, puuttumatta asiasisältöön. Lopullinen ulkoasu kirjoitukselle tehdään taittovaiheessa.

Kirjoitus tulee tehdä yksimittaisena, ilman käsin tehtyjä tavutuksia tai rivinvaihtoja, koska ne taittovaiheessa siirtyvät vääriin paikkoihin. Tekstin ja myös otsikoiden kirjoittamista suuraakkosin tulee välttää, vaan käytetään kursiivia tai vahvennusta. Toivomme, että otsikoissa käytetään vain pääotsikkotasoa. Kappaleet erotetaan välirivillä. Sisennyksiä ei käsikirjoitusvaiheessa tarvita, sillä lehden taittaja määrittää tarvittavien sisennysten suuruuden.

Toivomme aina kirjoittajalta valokuvaa itsestään. Kirjoituksen mukaan liitettävien valokuvien on hyvä olla laadultaan suuria ja korkealaatuisia. Parhaan tuloksen lehden painoasua varten saa niistä kuvista, joiden laatu- ja kokoarvot on säädetty maksimiin. Sellainen kuva, joka täyttää kokonaan tavallisen kannettavan tietokoneen näytön voidaan painaa noin 7 cm x 11 cm kokoon.

Jos kirjoitukseen liittyviä kuvia on useita, ne voi kaikki lähettää toimitukseen, joista tulee mainita, mitkä tulisi julkaista omakuvan lisäksi. Kirjoittaja voi toivoa kuvien paikkaa. Käytettävät kuvat ja paikat valitaan taittovaiheessa.

Kirjoitus- ja muu materiaali lähetetään sähköisesti lehden toimitukselle sähköpostin liitteenä, teksti Word-muodossa. Materiaali toimitetaan päätoimittajalle kerrottuun päivämäärään mennessä, ellei toisin ole sovittu. Toimitus ei arkistoi lähetettyjä kirjoituksia tai kuvia.

Kirjoittajan on liitettävä tekstin yhteyteen nimensä ja ne tiedot, jotka hän haluaa kirjoituksessaan käyttää. Toimitus tarvitsee lisäksi kirjoittajan yhteystiedot. Lehteen voi kirjoittaa myös nimimerkillä ilman oman nimen julkaisemista, jolloin kirjoittajan nimi jää toimituksen tietoon. Tästä toimitus haluaa selkeän erillisen maininnan. Toimitus ei julkaise täysin nimettömiä kirjoituksia.

Lähde: Itkonen, Markus 2004. Typografian käsikirja. RPS-yhtiöt oyLehden toimituskunta

Satu Seppä
(työ) 0444858267

Kaarina Rajalala-Huissi
(työ) (03) 311 65264

Tiina Karppinen
(työ) 050 521 7128

Minna Pellikainen
(työ) 0504025476