Kuvia TEOS ry:n tapahtumista. Finlandia-talo Rauno Traskelin, CC BY-SA 3.0. Aulanko Restel image bank.

Koulutustapahtumat

Valtakunnalliset opintopäivät

Valtakunnalliset opintopäivät vuonna

Kuvia valtakunnallisilta opintopäiviltä vuosilta


Muut koulutustapahtumatOpintopäivä Tampereella

Opintopäivä Helsingissä

LuentoesityksiäApurahan hakeminen

Yhdistyksen jäsenet voivat hakea apurahaa hallitukselta hoitotyön johtamisen tutkimus- ja kehittämistyöhön, koulutukseen, opintomatkoihin ja kongresseihin. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että hakija on kuulunut yhdistykseen kaksi edeltävää vuotta. Apurahaa ei myönnetä opinnäytetöihin, jatko-opiskeluun eikä organisaation kehittämishankkeisiin. Apurahan saaminen edellyttää raportin kirjoittamista, joka julkaistaan TEOS-lehdessä. Artikkeli kirjoitetaan TEOS-lehden kirjoitusohjeiden mukaisesti.

Apurahaa haetaan kerran vuodessa 16.5. mennessä vapaamuotoisella hakemuksella.

Apurahahakemus sisältää seuraavat kohdat:

  • Tilaisuuden tai hankkeen nimi, aika ja paikka
  • Apurahan käyttötarkoitus
  • Perustelu, miten apuraha edistää hakijan johtajuuden kehittymistä
  • TEOS ry:ltä haettu summa
  • Muu rahoitus
  • Suunnitelma TEOS-lehden artikkelin kirjoittamisesta
  • Liitteenä tilaisuuden ohjelma tai tutkimus- tai kehittämistyön suunnitelma.

Hakemukset toimitetaan jollekulle hallituksen jäsenistä, joilta myös lisätietoja. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.Finlandia-talo: Rauno Traskelin, CC BY-SA 3.0. Rantasipi, Aulanko: Restel image bank.