Sivu päivitetty
11.5.2005

Terveydenhuollon osastonjohtajat ry Pirkanmaan jaoston opintopäivä

Aika: 20. 5. 2005
Paikka: Tampere-talon Studio
Yliopistonkatu 55, 33101 Tampere
Kohderyhmä: Yksilövastuisesta hoitotyöstä kiinnostuneet

Koulutuspäivän tavoitteena on tarkastella, miten yksilövastuista hoitotyötä toteutetaan asiakaslähtöisesti, kertoa siitä miten yksilövastuista hoitotyötä on toteutettu erilaisten potilaiden hoidossa ja miten hoitotyötä tehdään ihmisten ja heidän perheidensä kanssa.

8.00 – 8.30 Ilmoittautuminen
8.30 – 8.40

Koulutuspäivän avaus
pj. oh Marja-Leena Haukkavaara

8.40 – 9.30 Johdatus aiheeseen
THT, KT Terttu Munnukka
9.30 – 10.30 Yksilövastuisen hoitotyön kehittäminen juurruttamalla sairaalan ja ammattikorkeakoulun yhteistyössä
Yliopettaja THM, KT Elina Ora-Hyytiäinen,
Lohja-instituutti,
Laurea-ammattikorkeakoulu
10.15 – 10.45 Kahvitauko
10.45 – 11.15 Potilaan puheenvuoro
11.15 – 12.35 Käytännön kokemuksia
Omahoitajana Sopimusvuoren dementiakodissa
sh, Aittakodin johtaja Liisa Mäenalusta
• Omahoitajana pitkäaikaispotilaiden hoitotyössä
mth Mika Starck, Hatanpään sairaala,
psykogeriatrian osastoryhmä
• Omahoitajana silmätautien vuodeosastolla,
sh Raili Rantalahti ja ph Tuula Mäntylä, TAYS

12.35 – 13.15 Lounas ja kahvi
13.15 – 14.45 Käytännön kokemuksia
• Omahoitajana lyhytaikaisessa hoitosuhteessa
sh Ritva Innanen,
tuki- ja liikuntakirurgian osasto TAYS

• Omahoitajana lastenpsykiatriassa
oh Tarja Pikkarainen, lastenpsykiatrian osasto

• Omahoitajana päivystyspotilaan hoitotyössä

sh Päivi Kuronen, Hatanpään sairaala osasto A2
14.45 – 15.00 Virkistystauko
15.00 – 15.30 Osastonhoitajan merkitys yksilövastuisessa hoitotyössä
oh Teija Liimatainen, gastroenterologian osasto 1,TAYS
15.30 – 16.00 Eettisyys yhteistyösuhteessa – loppuyhteenveto koulutuspäivästä
THT, KT Terttu Munnukka
16.00 – 16.05 Koulutuspäivän päätös
pj. Marja- Leena Haukkavaara
Alkuun